Дивитися ххх безкоштовно можна тут.

Розширення практики стажувань в організаціях молодих спеціалістів з метою їх подальшого працевлаштування на постійне робоче місце. Основним завданням стажування молодих спеціалістів є придбання ними необхідних практичних і організаторських навичок для виконання обов’язків по займаній посаді, поглиблення знань економіки виробництва, наукової організації праці і управління, ознайомлення з науковими, технічними і виробничими досягненнями. Разом з тим за час стажування виявляються ділові та особистісні якості випускників внз, а також підвищується їх загальна конкурентоспроможність на ринку праці, що дозволяє їм претендувати на більш високі і оплачувані посади вже після закінчення вищого навчального закладу. Вдосконалення механізму соціальної підтримки безробітних громадян, що передбачає поєднання завдань з підтримання їх рівня життя та підвищення мотивації до активного пошуку роботи. Зворотною стороною активної соціальної підтримки безробітних громадян є виникнення так званого соціального утриманства – такий спосіб життя (соціальної поведінки) індивіда, коли він умышленны (свідомо) прагне забезпечити для себе прийнятні умови існування в даному суспільстві за рахунок самого товариства (у даному випадку – за рахунок державних гарантій у сфері праці). Завідувач кафедри соціальних комунікацій та соціології управління Новосибірської державної академії економіки і управління М. В. Удальцова зазначає, що тривалий період такої поведінки призводить до розвитку соціального ескапізму – відходу від вирішення реальних проблем.

Дата публікації: 08.05.2012