Отримати book of ra безкоштовно можна тут. Чесноти суть якості, що характеризують досконалість діяльності, поведінки, вчинків. Поняття вчинку багатозначно, в живій мові ми часто вживаємо його як синонім дії. Тому дуже важливо чітко окреслити, що мається на увазі під вчинком як одиницею моральної активності. Вчинок можна визначити як дію в ситуації морального вибору. А моральний вибір є вибір у такій ситуації, результат якої не можна заздалегідь прорахувати, так як сам її результат залежить від вибору, який потрібно зробити індивіду. Наприклад, питання про те, як вибрати найкоротший шлях від дому до університету, не є предметом морального вибору, бо можливі шляхи піддаються вимірюванню і ця задача має однозначне рішення, або, кажучи по-іншому, самі шляху не залежать від того, який з них ми оберемо. А ось питання про те, можна чи тілесно карати дітей, має моральну природу, оскільки ніякими розумовими розрахунками або містичними прозріннями не можна заздалегідь передбачити, що буде в тому чи іншому випадку. А передбачити не можна з тієї причини, що результат буде залежати від того, як ми поступимо. Вчинок є дію, оскільки воно своїми підставами цілком залежить від того, хто його здійснює, про яке людина може сказати: це зробив я, не Бог через мене, не доля, не природа в моєму обличчі, а саме «я». Висловлюючи ту саму думку інакше, можна сказати: вчинки суть те, що засновують людське «я». Вчинки сходять до людини, оскільки вони, по-перше, виражають його волю, бажання і, по-друге, носять навмисний характер, тобто свідомо ним обираються. Вчинки стають моральними, доброчесними тоді, коли вони відбуваються не під тиском афектів (хоча, зрозуміло, і не без афектів, бо без цього взагалі не буває вчинків), а їм передує попереднє зважування мотивів на терезах розуму і твердий намір вчинити його. Свідомий вибір, або, що те ж саме, намеренность вчинку, надає йому моральне якість, що виявляється в готовності індивіда нести за нього повноту відповідальності. Дія стає вчинком як етично осудного. Дата публікації: 11.05.2012